Choď na obsah Choď na menu
 


JANÁČ PAVOL (Hrubý – Janáč Pavol), Mons. ThDr., PaedDr., PhD., adresa: RKFÚ, 029 54 Krušetnica, tel.: 043/ 557 22 27, narodený 7. 12. 1942 v Nesluši ako deviaty z desiatich súrodencov, ordinovaný 5. 6. 1966, ZŠ absolvoval v Nesluši, 1959 - - maturita na Všeobecnovzdelávacej škole v Kysuckom Novom Meste, 1959 – úradník Odevy Žilina, 1960 - 1966 – štúdium RK CMBF UK, 1. 7. 1966 - kaplán Trstená, Rabča potom – základná vojenská služba, 1967 (1966) - kaplán Dolný Kubín, 1970 - kaplán Trstená, 1. 8. 1970 - správca farnosti Krušetnica, 1992 – 1. 7. 1996 - farár Spišské Podhradie, 1990 – 1993 – vyučujúci špeciálnu dogmatiku katechétom, 1993 – 1999 - učiteľ filozofie a metodológie na Teologickom inštitúte Spišská Kapitula, k 27. 5. 2001 - pedagóg na Filozofickej fakulte KU Ružomberok, 1995 – 1997 – štúdium KU Lublin (Poľsko), 1996 – odborný asistent na Katecheticko – pedagogickej fakulte Žilinskej univerzity (KPF ŽU) Ružomberok 1997 – ThLic., 1997 – 1998 – doktorandské štúdium RK CMBF UK, 1998 – ThDr., PhD, september 1999 - júl 2000 - prodekan pre vzdelávanie a sociálne veci na KPF ŽU RBK, september 1999 - júl 2000 - prodekan pre vzdelávanie a sociálne veci na KPF ŽU RBK, 1. 7. 2000 - 28. 2. 2001 povereným dekanom Filozofickej fakulty KU v Ružomberku, 1. 3. 2001 - vedúci katedry kresťanskej filozofie a systematickej teológie FF KU RBK, 30. 6.2002 – ukončenie pôsobenie na KU RBK, 1. 8. 2002 - 30. 6. 2003 – administrátor Zákamenné, 2003 – PaeDr. KU RBK, 1. 7. 2003 – na odpočinku, k 4. 6. 2006 - na odpočinku Krušetnica, 2012 – Mons., INÉ FUNKCIE: 1990 - výkonný tajomník pastoračnej diecéznej komisie, predseda diecéznej Komisie pre duchovnú obnovu, člen celoslovenskej komisie pre duchovnú obnovu pri KBS, člen Katechetickej komisie Spišskej diecézy, 1996 – prednášal filozofiu, dejiny filozofie, kresťanskú spiritualitu, AUTOR: Rodina na ceste k Otcovi, RKFÚ Habovka 1999, podieľal sa na tvorbe nových katechizmov, Dedičstvo otcov, SSV, Hľa, tajomstvo viery: Reflexie o Eucharistii a jej slávení, Liturgia v našom živote. Učebnica ku katechizmu. Náš život s Kristom., Mučeník bez vyliatia krvi. Krátky životopis. Znaky svätosti. Charakteristiky osobnosti ctihodného Božieho sluhu, biskupa Jána Vojtaššáka.SPOLUAUTOR: s: Pekarčík Ľubomír: Malý katolícky katechizmus. Zhrnutie hlavných náboženských právd., Rodina na ceste k Otcovi PRÍSLUŠNÝ KU SPIŠSKEJ DIECÉZE

Abecedný zoznam kňazov Oravy

Celoslovenský zoznam žijúcich kňazov, diakonov a bohoslovcov

Abecedný zoznam osobností v Slovenskej republike

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.